Wczytuję dane...

Reklamacje

GWARANCJE I REKLAMACJE w sklepie Aurum-Optics.pl

 

1.Towary oferowane w sklepie internetowym Aurum-Optics.pl są objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sklepem Aurum-Optics.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód sprzedaży, który Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

3. Reklamowany towar należy przysłać na adres:

AURUM-OPTICS KAMIL IZDEBSKI
Mickiewicza 12/2
01-517 WARSZAWA

do przesyłki należy dołączyć otrzymany rachunek, oraz informacje, dotyczące przyczyn reklamacji, numer konta bankowego lub dane zamawiającego (nazwisko, imię, adres) oraz numer zamówienia. Przesyłka powinna być ubezpieczona na wartość towaru.

4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep Aurum-Optics.pl pokrywa koszta wysyłki do klienta.

5. Sklep Aurum-Optics.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu zachęcamy do spisania protokołu u kuriera co przyśpieszy pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 

Wzór formularza reklamacyjnego

Wzór


Miejscowość, data

Do

Kamil Izdebski Otticanet sp.z o.o.

ul. Mickiewicza 12/2

01-517 WarszawaImię, nazwisko

Adres konsumentaReklamacja towaru


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:


  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)Z poważaniem
*niepotrzebne skreślić


kliknij aby pobrać

(kliknij aby powiększyć i wydrukować)