Wczytuję dane...

Zwroty

ZWROTY TOWARU

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.aurum-optics.pl przysługuje- na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświdczenie o odstąpieniu powinny zostać wysłane na adres:


AURUM-OPTICS KAMIL IZDEBSKI
ul. Mickiewicza 12/2 01-517 Warszawa 

lub na adres email:
sklep@aurum-optics.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy oświadczenie usług.
[w zależności od charakteru oferty danego sklepu należy wskazać właściwy moment]
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Aby skorzystać z darmowego zwrotu, należy przesłać na powyższy adres mailowy informację o chęci zwrotu towaru za pośrednictwem firmy DPD. Konsultant prześle instrukcję, jak umówić darmowego kuriera.


Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
AURUM-OPTICS KAMIL IZDEBSKI
ul. Mickiewicza 12/2 01-517 Warszawa 

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienienie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Otticanet Kamil Izdebski sp.z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- rozpoczęcia za zgodą konsumenta świadczenia usług przez sklep internetowy www.aurum-optics.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danychpo usunięciu przezkonsumenta ichoryginalnego opakowania
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
- dostarczania prasy
- usług w zakresie gier hazardowych

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: [nazwa przedsiębiorcy]

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy: [jeśli jest dostępny]Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)

-  Numer konta bankowego do zwrotu


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:(*) Niepotrzebne skreślić.


Kliknij aby pobrać