Wczytuję dane...
ABC Optyki
Addycja
Oznaczana symbolem ADD różnica między korekcją do czytania a dalą (określona w dioptriach), termin stosowany przy soczewkach progresywnych.
Akomodacja
Inaczej: nastawność oka. Jest to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach.
Antyrefleks
Powłoka soczewek okularowych, eliminująca sztuczne refleksy światła.
Astygmatyzm
Inaczej: niezborność. Jest to wada refrakcji, której objawem jest zniekształcenie widzenia, spowodowane niesferycznością rogówki oka.
Baza pryzmatu
Określenie kierunku pryzmatu. Podawana za pomocą wartości kątów: od 0 do 360 stopni, lub w formie opisowej: nos ("bazą do nosa"), skroń ("bazą do skroni"), góra ("bazą do góry"), dół ("bazą do dołu").
Cieniowanie soczewek
Szkła cieniowane to potoczne określenie soczewek okularowych barwionych gradalnie. W takich szkłach przepuszczalność światła i intensywność zabarwienia zmienia się na całej ich powierzchni.
Cylinder
Wartość ta określa stopień korekcji astygmatyzmu. Wyrażony jest w dioptriach cylindrycznych. Tak jak moc/sfera może występować zarówno dla bliży jak i dali, a jego wartości mogą być "minusowe", jak i "plusowe".
Fotochromy
Soczewki fotochromowe zaczynają ciemnieć w jasnym świetle słonecznym. To wygodny sposób ochrony oczu na zewnątrz przed promieniami UV i jasnym światłem bez konieczności noszenia ze sobą okularów przeciwsłonecznych.
Gałka oczna
Gałka oczna – narząd zmysłu wzroku, który odbiera informację i przekształca ją do formy możliwej do zrozumienia przez mózg. Dysponuje siłą około 60 dioptrii i ma kulisty kształt. Gałki oczne są dwie, umieszczone są w oczodole.
Indeks soczewki okularowej
Wartość współczynnika załamania światła materiału, z którego wykonane są soczewki, a więc szkła lub tworzywa sztucznego.
Jaskra
Choroba oczu, prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku (zawężenia pola widzenia). Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.
Konwergencja
Jednoczesny, dośrodkowy ruch gałek ocznych, który pojawia się przy zbliżaniu obiektu do czubka nosa. Odpowiednia konwergencja jest warunkiem ostrego widzenia przedmiotów bliskich. Kontrolują ją mięśnie proste przyśrodkowe oczu, dlatego ich ćwiczenie może pomóc utrzymać dobrą konwergencję i widzenie bliży.
Krótkowzroczność
Krótkowzroczność, inaczej miopia, to wada wzroku, w przebiegu której tor optyczny oka skupia obraz przed siatkówką.
Nadwzroczność
Nadwzroczność, inaczej hiperopia, to wada wzroku, w przebiegu której tor optyczny oka skupia obraz za siatkówką.
Optometrysta
To specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu oraz rehabilitacją związaną z korektą wzroku. Optometrysta dobierze odpowiednie okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe dla osób z wadami wzroku, a także filtry poprawiające jakość widzenia.
Optyk
Jest to specjalista odpowiedzialny za wykonanie okularów na podstawie recepty od okulisty lub badań wykonanych przez optometrystę. Do optyka można się udać też w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy uszkodzonych okularów.
Ortoptysta
Zajmuje się diagnozą i rehabilitacją przede wszystkim zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych. Wspomaga pracę okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego.
Wartość określająca ustawienie cylindra w oprawie; podawana tylko w przypadku korekcji astygmatyzmu i szkieł cylindrycznych, przyjmuje wartości od 0° do 180°. Może być również zaznaczona na skali TABO zamieszczonej w górnej części recepty.
PD
Rozstaw źrenic (PD) - odległość pomiędzy źrenicami (dokładnie od środka źrenicy prawego oka do środka lewego oka) podawana jest w milimetrach. Jeśli okulista nie poda jej na recepcie możliwe jest określenie PD z pomocą drugiej osoby. W tym celu najlepiej skorzystać z naszej linijki (kliknij aby pobrać).
Polaryzacja
Soczewki okularowe z polaryzacją eliminują szkodliwe działanie światła odbitego i zapewniają bardziej precyzyjne widzenie bez uciążliwych odblasków.
Pryzmat
Parametr, który można znaleźć na recepcie od okulisty - jest podawany najczęściej w przypadku zeza. Moc zapisuje się w dioptriach pryzmatycznych, z dodatkowo podaną bazą pryzmatu.
Refrakcjonista
Refrakcjonista zajmuje się wadami refrakcji układu optycznego oka (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm lub starczowzroczność). Dobierze okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, które pozwolą skorygować wymienione wady wzroku.
Sfera / Moc
Wartość ta określa moc i siłę soczewki. Wyrażona jest w dioptriach. W zależności od wady wzroku podawana jest ona na recepcie ze znakim "-" w przypadku soczewek do bliży oraz "+" w przypadku soczewek do dali.
Soczewki dwuogniskowe
Szkła składające się de facto z dwóch soczewek - głównej do dali oraz mniejszej (tzw. segmentu) do bliży.
Soczewki jednoogniskowe
Soczewki okularowe, służące do korekcji jednej wady wzroku - dodatniej lub ujemnej.
Starczowzroczność
Inaczej: presbiopia. Przypadłość związana z procesami starzenia się organizmu, objawiająca się pogorszeniem widzenia na bliskie odległości.
SUN RX
Okulary z soczewkami przeciwsłonecznymi z korekcją. Dzięki swoim funkcjom oferują jednocześnie ochronę wzroku przed nadmiarem promieni UV, komfort widzenia, oraz korekcję wad refrakcji.
UV 400
Filtr stosowany w okularach przeciwsłonecznych, blokujący wszystkie promienie świetlne do długości 400 nanometrów (w tym wszystkie promienie słoneczne UVA i UVB, szkodliwe dla wzroku).
Zaćma
Inaczej: katarakta. Choroba oczu, prowadząca do zmętnienia soczewki. Powoduje to utrudnienie promieniom świetlnym przedostanie się do siatkówki, czego konsekwencją jest upośledzenie ostrości wzroku.