Wczytuję dane...

REGULAMIN PROMOCJI „-100 zł na oprawki przy zakupie szkieł”

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady promocji prowadzonej przez AURUM OPTICS.

§1

1. AURUM OPTICS -oznacza Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945, e-mail: sklep@aurum-optics.pl, będącą jednocześnie właścicielem salonów AURUM OPTICS oraz domeny https://aurum-optics.pl/, zwanej „AURUM OPTICS”,

2. Klient -oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem zamierza skorzystać z Promocji – „-100 zł na oprawki przy zakupie szkieł”

3. Regulamin -oznacza niniejszy regulamin.

4. Promocja –„-100 zł na oprawki przy zakupie szkieł” prowadzona jest przez AURUM OPTICS na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa.

§2

Czas trwania promocji

1. Promocja – „-100 zł na oprawki przy zakupie szkieł” trwa w okresie od dnia 08.11 do odwołania lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

§3

Szczegóły promocji

1. W ramach funkcjonowania promocji Aurum Optics oferuje oprawki z rabatem 100 zł przy zakupie szkieł w cenie 400 zł.

2. Nie ma możliwości zakupu samych oprawek z rabatem 100 zł bez zakupu szkieł. Promocja dotyczy oprawek zakupionych ze szkłami korekcyjnymi Hoya Classic. Klient nie może skorzystać z promocji "-100 zł przy zakupie szkieł", kupując same oprawki.

3. Promocja obejmuje wyszczególnione oprawki okularowe. Lista oprawek ujęta w poszczególnych zestawach promocyjnych dostępna jest na stronie www oraz w salonach stacjonarnych.

4. Cena oprawek z rabatem 100 zł przy zakupie szkieł obejmuje soczewki okularowe z antyrefleksem marki Hoya w przedziale +/-2 dioptrie w najmocniejszym przekroju głównym i indeksie 1,5.

5. Klient ma możliwość zakupu soczewek o innych parametrach mocy soczewek. Cena zestawu o mocach powyżej +/- 2 dioptrie w najmocniejszym przekroju głównym jest ustalana indywidualnie w salonach sprzedaży lub za pośrednictwem usługi Optyk Online.

6. Klient ma możliwość zakupu soczewek o innych parametrach powłok oraz innym indeksie soczewek. Cena zestawu o innych parametrach powłok oraz innym indeksie jest ustalana indywidualnie w salonach sprzedaży lub za pośrednictwem usługi Optyk Online.

7. Promocja obowiązuje w salonach Aurum Optics oraz w sprzedaży online za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Optyka Online.

8. Realizacja zakupu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Optyka Online podlega zasadom określonym w regulaminie „Optyk Online”.

9. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta i złożenie zamówienie możliwe jest telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.aurum-optics.pl lub na profilu Facebook Aurum Optics.

10. Procedura zakupu opisana jest na stronie www.aurum-optics.pl.

11. Realizacja zamówienia jest wykonywana w miejscu jego złożenia, chyba że klient potwierdzi inne ustalenia z przedstawicielem Aurum Optics. W przypadku złożenia zamówienia w salonie stacjonarnym badanie i odbiór zamówienia następuje pod tym samym adresem. W przypadku zamówienia złożonego przez stronę internetową lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta odbiór zamówienia następuje w miejscu wybranym przez Klienta.

12. Oprawki objęte promocją są oznaczone i wyszczególnione w salonach stacjonarnych i na stronie internetowej www.aurum-optics.pl .

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

14. Nie ma możliwości zakupu samych oprawek za 1 zł bez zakupu szkieł.

§4

Akceptacja regulaminu

1. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następującej treści: „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń.”.

§5

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Aurum-Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Adama Mickiewicza 12/2, 01-517 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861866, NIP 5252808945.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem.

3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Aurum-Optics należą w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe - takie jak adres zamieszkania/adres dostawy; dane o zamówieniach - takie jak deklarowana wada wzroku, dane o Twoim stanie zdrowia oraz wyniki przeprowadzonego badania. AURUM-OPTICS może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe m.in. podczas rezerwacji wizyt, dokonywania oceny stanu zdrowia, wykonywania badania; świadczenia usług medycznych; składania zamówień przy użyciu strony internetowej, rezerwacji wizyt w salonach sprzedaży, zapisywaniu się do newslettera, składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez AURUM-OPTICS.

4. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz RODO.

5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://aurum-optics.pl/

§6

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Internetowej AURUM OPTICS. https://aurum-optics.pl/